Zelf je bloeddruk meten met een polsbloeddrukmeter

Zelf je bloeddruk meten met een polsbloeddrukmeter

Wat is een bloeddrukmeting?

Een bloeddrukmeting is slechts een momentopname afhankelijk van vele factoren, zoals het tijdstip van de dag, emoties, lichaamsbeweging, maaltijden, noem maar op. Eén enkele meting is geen goede weerspiegeling van je bloeddruk. Metingen, gespreid in de tijd, leiden tot een meer betrouwbare "gemiddelde" waarde. Door thuis zelf je bloeddruk te meten op verschillende momenten, heb je meerdere meetresultaten en krijg je dus een juister beeld van je bloeddruk.

Wat betekent zelfmeten niet!

Het zelf opvolgen van je bloeddruk houdt niet in dat je op basis van de bekomen resultaten zelf je behandeling mag aanpassen. De gemeten bloeddrukwaarden zijn een hulp voor de arts. Hij zal, mee op basis van deze waarden, bepalen of het noodzakelijk is een behandeling op te starten of aan te passen. Belangrijk is dat je alle gemeten waarden aan de arts bezorgt, ook al zijn die waarden volgens jou te hoog, te laag, foutief of afwijkend.

Je apotheker kan helpen bij de keuze van een goede bloeddrukmeter

Bij thuismeting is het heel belangrijk dat jouw bloeddrukmeter juist en nauwkeurig meet. Hiervan ben je slechts zeker indien je bloeddrukmeter aan bepaalde veiligheidseisen en kwaliteitsnormen voldoet. Vraag daarom bij aankoop van een bloeddrukmeter om een gevalideerd toestel. Je apotheker kan helpen bij de keuze van een goede bloeddrukmeter.

Bloeddrukmeting ter hoogte van de bovenarm

De juistheid van de gemeten bloeddrukwaarde wordt niet alleen bepaald door een goede bloeddrukmeting. Je lichaamshouding en de omstandigheden waarin je de meting uitvoert, zijn minstens even belangrijk. We sommen hieronder de zaken op waarmee je rekening moet houden als je je bloeddruk correct wilt meten.  

Omstandigheden

 • Meet je bloeddruk steeds op hetzelfde tijdstip, zo kunnen de waarden worden vergeleken. Je dit het best voor je je geneesmiddelen inneemt en bij voorkeur voor de maaltijd of 3 uur erna, of volgens de raadgevingen van je arts;
 • Meet je bloeddruk in een rustige en aangename omgeving;
 • Rust ongeveer 5 minuten uit voor de meting,
 • Zorg ervoor dat je ontspannen bent;
 • Drink geen cafeïnehoudende dranken (koffie, cola), rook niet en doe geen zware lichaamsinspanningen in het halfuur voorafgaand aan de meting;
 • Voer 2 tot 3 opeenvolgende metingen uit. Wacht 5 minuten tussen de metingen.

Aanleggen van het manchet

 • Meet je bloeddruk steeds aan dezelfde arm. 
 • Gemakkelijkheidshalve meten rechtshandigen hun bloeddruk aan de linkerarm en linkshandigen aan de rechterarm, of aan de arm met de hoogste bloeddrukwaarde indien er een verschil is in waarde tussen beide armen.
 • De doorbloeding van de arm mag niet worden belemmerd door te nauwe kleding en dergelijke. Rol dus niet je mouw op voor de meting, maar haal je arm uit het kledingstuk. Doe ook horloge en juwelen uit;
 • Leg de manchet aan rond de ontblote bovenarm;
 • Plaats de manchet zo op de bovenarm opdat de onderste rand zich op 2-3 com boven de elleboogplooi bevindt.
 • De manchetslang ligt op de binnenarm en wijst naar het midden van de handpalm;
 • Leg nu het vrije uiteinde van de manchet goed aansluitend, maar niet te strak, rond de arm en sluit de klittenband. De manchet moet zo strak aangelegd zijn zodat nog net 2 vingers onder de manchet kunnen worden gebracht;
 • Verbind nu de manchetslang met de bloeddrukmeter. Controleer of er geen knik in de manchetslang zit of de luchtstroom op een andere manier geblokkeerd wordt.

De meting zelf

 • Zet de bloeddrukmeter op een tafel;
 • Voor de meting zittend uit. Zit rechtop met je voeten plat op de vloer. Op aanraden van de arts kan het ook nodig zijn de meting liggend of staand uit te voeren
 • Plaats je gebogen arm op een zachte ondergrond (bv. een kussen) op de tafel. Laat de hand open met de handpalm naar boven gericht. Let er op dat de manchet zich op harthoogte bevindt
 • Adem normaal. Praten of bewegen tijdens de meting heeft foutieve (hogere) bloeddrukwaarden tot gevolg
 • Zet het apparaat aan en volg de gebruiksinstructies nauwkeurig op
 • Wacht minstens 5 minuten voor je opnieuw een meting uitvoert. Maak hierbij de manchet los
 • Bepaalde bloeddrukmeters kunnen zo ingesteld worden dat ze automatisch 3 opeenvolgende metingen uitvoeren. De bekomen waarde is dan het gemiddelde van de 3 metingen.